сучасне аналітичне обладнання провідних світових виробників

Про лабораторію

Для виконання агрохімічного аналізу використовується сучасне аналітичне обладнання провідних світових виробників, зокрема спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою Thermo Scientific ІСАР 7000, полум'яний фотометр BWB-XP, паровий автоматичний дистилятор UDKl 49 та сульфатний мінералізатор DKL20 Velp Scientifica та ін. Аналіз ґрунту виконується за державними та міжнародними стандартизованими методиками (ДСТУ, ISO). Співпраця з нами дозволяє підвищити ефективність агроменеджменту за рахунок оптимізації витрат на придбання ресурсів (добрива, ЗЗР), підвищення родючості ґрунту. При цьому досягається висока продуктивність с/г культур, що забезпечує запланований рівень врожайності.

Аналіз
грунту

Щоб ефективно використовувати унікальні особливості кожного конкретного поля, важливо мати інформацію щодо вмісту елементів живлення, кислотності, структури і типу ґрунту. Це допоможе значною мірою оптимізувати затрати підприємства на ресурси – добрива, пестициди, засоби захисту рослин та інше.
За допомогою агрохімічного аналізу визначають баланс елементів живлення в землеробстві, розробляють рекомендації з раціонального застосування добрив з метою регулювання живлення рослин і родючості ґрунту.

листова
діагностика

Під час агрохімічного аналізу визначають вміст у рослинах макро- і мікроелементів, органічних сполук (білки, жири, вуглеводи та ін.), що характеризують якість рослинних продуктів і кормів. Наприклад, у коренеплодах буряку цукрового визначають уміст цукру, в бульбах картоплі — крохмалю, в насінні соняшнику — олії, в зерні — білка. У добривах встановлюють кількість і форму поживних речовин, кислотність і лужність. У вапнувальних матеріалах — вміст Кальцію і Магнію, в органічних добривах — Нітрогену (азоту), Фосфору, Калію, мікроелементів, сухої речовини і вологи; у торфі — вологість, зольність, кислотність, ступінь розкладання.

аналіз
добрив

Для визначення якості мінеральних добрив необхідно перевіряти їх хімічний склад. Аналіз мінеральних добрив передбачає, в першу чергу, визначення рівня вмісту діючої речовини. Адже, дуже важливо знати кількість елементів, які входять до конкретного виду добрива.